Szukasz tuszu lub tonera?

Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Korzystając z formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności z formularza kontaktowego, Użytkownik udostępnia Spółce dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Bez podania danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne w danym formularzu nie jest możliwe jego przesłanie do Spółki. Natomiast podawanie innych danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne.

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Spółka”).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika Spółka przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi lub wykonania żądania zgłoszonego za pomocą formularza.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane przez Spółkę, w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym również poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w przypadku posiadania przez Spółkę odpowiedniej zgody Użytkownika. Udzielona przez Użytkownika zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez wycofaniem zgody.

Dane osobowe podane przez Użytkownika, w tym w szczególności dane podane przez Użytkownika dobrowolnie w danym formularzu, mogą być przetwarzane przez Spółkę, w oparciu o jej uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) również w celach:

  1. analitycznych, w tym w szczególności badania zasięgu treści i wydarzeń oferowanych przez Spółkę oraz badania satysfakcji ze współpracy ze Spółką
  2. budowania wiedzy o klientach oraz potencjalnych klientach Spółki oraz relacji biznesowych z nimi
  3. optymalnego dopasowania treści marketingowych kierowanych do Użytkowników

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również w celach dokumentacyjnych (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Spółkę obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie Serwisu i narzędzi dostępnych w Serwisie, w tym agencja marketingowa, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, doradcze, marketingowe. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

Polityka cookies

W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu stosujemy pliki cookies, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje zawarte poniżej, a dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, na przykład by wyświetlić serwis dostosowując jego parametry do charakterystyki urządzenia
  2. tworzenia statystyk, które pomagają nam analizować sposób interakcji użytkowników z serwisem
  3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym poprzez remarketing
  4. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszych serwisów mogą dokonać, w każdej chwili, zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może utrudnić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach z zastrzeżeniem tych, dostępnych po zalogowaniu.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego oraz wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.